LAND

Den beste måten å forstå permakulturdesign på er å oppleve det i praksis.

LAND står for ’Lærings-, Aktivitets-, Nettverks- og Demonstrasjonsprosjekt’ og målet er å formidle praktisk bærekraftige liv. Dette skjer ved å kartlegge og aktivisere permakultursteder i Norge. LAND vil synliggjøre nåværende steder og inspirere oppstart av nye besøkssentre med muligheter for aktiv deltagelse og direkte erfaring med hva permakultur er. I tillegg vil LAND-sentre seg imellom kunne støttes av fellesskapet i nettverket både nasjonalt og internasjonalt.

Mer info: http://www.permakultur.no/besoke-land-senter