Har du lyst å dyrke sammen med oss?

Send oss en e-post så tar vi kontakt:
parkensgrodesagene@gmail.com

Medlemskontigent:
150,- per år per person
300,- per år for familie

Kontigentet innbetales i januar hvert år.