Om Parkens Grøde

Parkens Grøde er en forening som arbeider for å øke bevisstheten rundt bærekraftige verdier og valgmuligheter. Matskogen på Sagene i Oslo skal være et positivt møtested for lokalmiljøet og en arena for læring og eksperimentering med urbant landbruk i kombinasjon med kulturelle opplevelser. Alt dyrkes med utgangspunkt i økologiske grunnprinsipper og permakultur-tankegang. Parkens Grøde startet som en nabolags-initiativ i 2013, i tett samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo kommune som eier og drifter området. Etableringen av den offentlige kjøkkenhagen ble i utgangspunktet realisert ved hjelp av grønne midler fra Sagene bydel samt iherdig dugnadsinnsats fra naboer, venner og kjente! Tusen takk til våre støttespillere:

Kontakt oss

Besøksadresse
Vøienvolden park Sagene, Oslo
Kontaktinfo