Den beste måten å forstå permakulturdesign på er å oppleve det i praksis.

LAND (Læring, Aktivitet, Nettverk og Demonstrasjon) er et nettverk har til hensikt å være en åpen dør for alle som er interessert i permakultur og langsiktig økologiske bærekraftige løsninger. I tillegg er det en kvalitetssikring, slik at besøkende på LAND-sentre får et klart bilde av hva permakulturdesign er. Vi har derfor identifisert og beskrevet tre statuser som reflekterer de nivåer LAND-kandidatene er på:

LAND-senter: Et besøkssenter som demonstrerer eksemplarisk permakulturdesign og implementering. Et LAND-senter vurderes av LAND-rådgiverne til å være et gjennomført og integrert prosjekt og anerkjennes som representativ og tilgjengelig permakulturdesign.

LAND-lærling: Et permakulturprosjekt som har søkt om å bli LAND-senter. Stedet er i prosess med å utvikle seg slik at det kan oppfylle kriteriene for å bli et LAND-senter. For å være LAND-lærling må minst en person i prosjektet ha PDC (Permaculture design certificate).

LAND-spire: Et permakulturprosjekt som er interessert i å bli LAND-senter, og å være med i LAND-nettverket. Det er ikke krav om at noen i prosjektet har PDC.

Her finner du mer info om LAND-nettverket: www.permakultur.no/land