I Parkens Grøde prøver vi å ta vare på mangfoldet av organismer som er nødvendige for et robust hage-økosystem. Dette inkluderer produsenter (trær og urter), pollinatorer (bier og humler), nedbrytere (meitemark, sopp og bakterier) og konsumenter (fugler). Alle delene av økosystemet er avhengig av hverandre. Gjennom å øke mangfold og biodiversitet gjør vi hele økosystemet sterkere, og vakrere.